Terenuri gratis pentru tinerii care vor sa-si construiasca locuinte

12th dec. 2014 Stiri si noutati

Tinerii cu varste intre 18 si 35 de ani pot cere primariilor din mediu rural de care apartin atribuirea unei suprafete de teren de pana la 1.000 de metri patrati, pentru a-si construi o locuinta proprietate personala.

Obligatie. Tinerii trebuie sa se apuce de construit casa in termen de maximum un an de la obtinerea terenului

Anterior, reglementarile in vigoare prevedeau atribuirea unei suprafete de maximum 500 de metri patrati, insa majorarea a survenit in urma intrarii in vigoare a Legi nr. 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

Suprafete

Tinerii vor primi terenurile in ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotarari ale consiliului local si doar in limita suprafetelor disponibile. Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, vor fi cuprinse intre:

– 150 mp si 300 mp in municipii si sectoarele municipiului Bucuresti;

– 250 mp si 400 mp in orase;

– 250 mp si 1.000  mp in comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ-teritoriale.

Conditii

De aceasta facilitate beneficiaza, o singura data, tinerii care au varsta de pana la 35 de ani si indeplinesc urmatoarele conditii:

– au implinit varsta de 18 ani;

– la data depunerii cererii (si la data rezolvarii acesteia) nu au avut sau nu detin in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, atat in localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat si in alte localitati.

Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare, astfel ca doritorii trebuie sa ceara informatii la sediile primariilor pe raza carora domiciliaza.

Documente

Tinerii trebuie sa depuna la sediul consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in care isi au domiciliul o cerere de atribuire a terenului, la care vor atasa urmatoarele documente:

– copie de pe certificatul de nastere;

– copie de pe actul de identitate;

– declaratia solicitantului, pe propria raspundere, ca nu detine sau ca nu a detinut in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte;

– declaratia parintilor solicitantului, pe propria raspundere, ca nu detin sau ca nu au detinut in proprietate, in ultimii 10 ani, un teren in suprafata mai mare de 500 mp in mediul urban si de 5.000 mp in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul.

Consiliile locale pot solicita documente suplimentare: acte de studii, certificat de atestare fiscala de la Serviciul de impuneri, adeverinta de la locul de munca sau certificatul de incadrare in grad si tip de handicap (de la caz la caz), certificat de casatorie in cazul tinerilor casatoriti etc. Dosarul solicitantilor se analizeaza de catre consiliul local. Daca se aproba,  punerea in aplicare a hotararii de atribuire in folosinta gratuita a terenului pentru construirea unei locuinte se face de catre primar, in termen de 15 zile de la data aprobarii de catre consiliul local.

Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul terenului este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea tuturor prevederilor legale in domeniul executarii lucrarilor de constructii. In cazul nerespectarii conditiilor impuse de lege, beneficiarului i se poate retrage, prin hotarare a consiliului local, dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.

Facilitati

Conform legislatiei in vigoare, tinerii care primesc terenuri pot accesa credite in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, pentru a-si putea construi locuinte proprietate personala pe terenul atribuit. Dupa finalizarea construirii locuintei, consiliul local poate hotari, la solicitarea proprietarului locuintei, vanzarea directa catre acesta a terenului respectiv.